Khái quát về công ty

Khái quát về công ty

Khái quát

Tên công tyALLEXCEED VIETNAM INC.
Ngày thành lậpNgày 12 tháng 1 năm 2010
Mã số giấy phép đầu tư411043001235
Vốn điều lệ

230,000USD

Do công ty cổ phần Allexceed

(Thành phố Tsu, tỉnh Mie) góp 100% vốn

Ban quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị

Okabe Katsujiro

Tổng giám đốc

Yoshizaki Satoshi (Thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh)

Giám đốc

Okabe Ryohei (Thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh)

Số lượng nhân viên85
Địa chỉTầng 15 OPAL TOWER, Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nội dung kinh doanh

Phát triển hệ thống nghiệp vụ tập trung vào các ứng dụng Web (phát triển offshore)

Đề xuất giải pháp hệ thống và phát triển hệ thống cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Tích hợp hệ thống (SI) cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam

Biên dịch Nhật – Việt, Việt – Nhật

ベトナム オフショア開発 | アレクシードベトナム

Lịch sử thành lập

Thông điệp