Lịch sử thành lập

Lịch sử thành lập

Lịch sử thành lập

Nhật Bản

08/1976Thành lập công ty mẹ
04/1979Bắt đầu mảng công việc Trung tâm tính toán theo ủy thác
04/1980Là công ty đầu tiên trong tỉnh thực hiện được việc chuyển đổi phiếu yêu cầu chi trả chi phí khám bệnh dành cho các cơ quan y tế sang chữ Hán tự
03/1982Xây dựng tòa nhà công ty tại vị trí hiện tại (Tsu-shi Marunouchi)
04/2006Thực hiện liên kết với doanh nghiệp Việt Nam để tăng cường năng lực phát triển (bắt đầu phát triển offshore tại Việt Nam)
08/2006Thay đổi tên công ty từ Công ty cổ phần Mie computer system thành “Công ty cổ phần Allexceed”
08/2007Thành lập Software R&D Center tại công ty đối tác liên kết tại Việt Nam, đồng thời bắt đầu bố trí nhân viên của công ty thường trú tại đây
12/2009Thành lập công ty con “ALLEXCEED VIETNAM INC.(Allexceed Việt Nam)” tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, với 100% vốn đầu tư từ Allexceed
03/2015ISO/IEC27001: Đạt chứng nhận chuyển đổi sang phiên bản năm 2013 (công ty mẹ)
03/2015Mở rộng phạm vi chứng nhận ISO/IEC27001 sang Việt Nam
12/2016ISO9001: Đạt chứng nhận nhận chuyển đổi sang phiên bản năm 2015 (công ty mẹ)
05/2017Mở rộng phạm vi chứng nhận của ISO9001 sang Việt Nam
04/2018Nhân viên người Việt Nam làm việc tại Allexceed Nhật Bản vượt 10% tổng số nhân viên (công ty mẹ)
01/2020Kỉ niệm 10 năm thành lập Allexceed Việt Nam
02/2020Hoàn tất thẩm tra chuyển đổi chứng nhận Privacymark (JIS-Q15001-2017) (công ty mẹ)
08/2020Bắt đầu lĩnh vực field support
11/2021Đạt chứng nhận Doanh nghiệp hỗ trợ nuôi dạy con「Platimum Kurumin」「Kurumin (lần 2)」của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội (công ty mẹ).

Việt Nam

04/2006Bắt đầu phát triển offshore tại Việt Nam
08/2007Thành lập Software R&D Center tại công ty đối tác liên kết tại Việt Nam, đồng thời bắt đầu bố trí nhân viên của công ty thường trú tại đây
12/2009Thành lập công ty con “ALLEXCEED VIETNAM INC.(Allexceed Việt Nam)” tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, với 100% vốn đầu tư từ Allexceed
03/2015Đạt chứng nhận ISO/IEC27001
05/2017Đạt chứng nhận ISO9001
01/2020Kỉ niệm 10 năm thành lập Allexceed Việt Nam
08/2020Bắt đầu lĩnh vực field support
ベトナム オフショア開発 | アレクシードベトナム

Thông điệp

Khái quát