Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Phương châm cơ bản bảo mật thông tin

Phương châm cơ bản

Tài sản thông tin mà Công ty TNHH Allexceed Việt Nam (sau đây gọi là “công ty chúng tôi”) sở hữu là tài sản kinh doanh và là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc duy trì và mở rộng kinh doanh. Việc bảo đảm tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính khả dụng của các thông tin đó là nhiệm vụ quan trọng trong kinh doanh.

Và việc duy trì quản lý tài sản thông tin một cách thích hợp là điều kiện tiền đề không thể thiếu để cung cấp dịch vụ liên tục, an toàn và ổn định cho khách hàng.

Công ty chúng tôi xem thông tin, sản phẩm và máy tính, mạng v.v là tài sản thông tin, và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội bằng cách xây dựng, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001 và JIS Q 27001.

Phương châm hoạt động

Để đạt được phương châm cơ bản thì Ban lãnh đạo, Người chịu trách nhiệm quản lý ISMS và Ủy ban xúc tiến ISMS sẽ giữ vai trò trung tâm trong việc thực hiện những khoản mục bên dưới.

Bảo vệ tài sản thông tin công ty khỏi sự truy cập trái phép của bên thứ ba. (Tính bảo mật)

Không cố tình hay sơ xuất tiết lộ tài sản thông tin của công ty cho bên thứ ba khi chưa được phép. (Tính bảo mật)

Bảo vệ tài sản thông tin để không bị giả mạo, v.v. bởi truy cập trái phép của bên thứ ba. (Tính toàn vẹn)

Đảm bảo để những người đã được cho phép có thể sử dụng thông tin khi cần. (Tính khả dụng)

Thực hiện đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001

Tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin, v.v. và các khoản mục yêu cầu trên hợp đồng.

Thiết lập kế hoạch duy trì hoạt động, duy trì và xem xét, đánh giá khi cần thiết.

Giáo dục, tập huấn định kỳ về bảo mật thông tin cho tất cả nhân viên.

Tất cả các vi phạm bảo mật thông tin và những lỗ hổng bị nghi ngờ thì phải báo cáo cho người có trách nhiệm quản lý ISMS để giải quyết.

Phân tích tính hiệu quả của ISMS và không ngừng cải thiện.

Ngày 1 tháng 8 năm 2006

Allexceed Vietnam Inc.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành

Okabe Katsujiro