Đào tạo, cách thức làm việc của nhân viên

Đào tạo, cách thức làm việc của nhân viên

Career path

フレッシャー | Fresher SE
Fresher

Nhân viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm. Cần phải được theo dõi, hỗ trợ thường xuyên mới có thể tiến hành công việc.

ジュニア | Junior SE
Junior

Nhân viên có kinh nghiệm nhưng vẫn cần sự theo dõi, hỗ trợ khi tiến hành công việc.

セニア | Senior SE
Senior

Nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm để có thể tiến hành công việc độc lập. Ngoài lập trình thì còn có thể tham gia vào công đoạn thiết kế.

Hướng quản lý
Leader
Nắm năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ chủ chốt trong dự án.
Sub Project Manager
Quản lý toàn bộ quá trình phát triển dự án. Tuy nhiên, vẫn cần có quản lý cấp cao theo dõi, hỗ trợ.
Project Manager
Quản lý toàn bộ quá trình phát triển dự án. Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ của dự án.
Hướng kỹ thuật
Leader
Chịu trách nhiệm về năng lực kỹ thuật của dự án.
Project Manager
Chịu trách nhiệm về năng lực kỹ thuật của công ty.
Fresher
フレッシャー | Fresher SE
Nhân viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm. Cần phải được theo dõi, hỗ trợ thường xuyên mới có thể tiến hành công việc.
Junior
ジュニア | Junior SE
Nhân viên có kinh nghiệm nhưng vẫn cần sự theo dõi, hỗ trợ khi tiến hành công việc.
Senior
セニア | Senior SE
Nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm để có thể tiến hành công việc độc lập. Ngoài lập trình thì còn có thể tham gia vào công đoạn thiết kế.
Hướng quản lý
Leader
Nắm năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ chủ chốt trong dự án.
Sub Project Manager
Quản lý toàn bộ quá trình phát triển dự án. Tuy nhiên, vẫn cần có quản lý cấp cao theo dõi, hỗ trợ.
Project Manager
Quản lý toàn bộ quá trình phát triển dự án. Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ của dự án.
Hướng kỹ thuật
Leader
Chịu trách nhiệm về năng lực kỹ thuật của dự án.
Project Manager
Chịu trách nhiệm về năng lực kỹ thuật của công ty.
※ Tùy theo năng lực và nguyện vọng của từng nhân viên mà từ level Leader trở đi, nhân viên có thể phát triển theo hai hướng là [Quản lý] và [Kỹ thuật].
※ Nhân viên có nguyện vọng và năng lực phù hợp sẽ có cơ hội làm việc tại trụ sở chính ở Nhật Bản.

Đào tạo trong công ty

Đối với Allexceed Việt Nam, năng lực của từng nhân viên là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh. Năng lực ở đây là năng lực có thể làm việc được với vai trò thành viên của dự án chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi năng lực kỹ thuật. Để có được năng lực này, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân nhân viên, thì cũng cần sự hỗ trợ từ công ty thông qua các hình thức đào tạo. Do đó, hoạt động đào tạo nhân viên luôn được Allexceed Việt Nam chú trọng thực hiện. Về cơ bản, ở Allexceed Việt Nam có những hình thức đào tạo sau.

0

1

Đào tạo nhân viên mới

0

2

Đào tạo nhân viên khi bắt đầu dự án

0

3

Đào tạo nhân viên trong khi tiến hành dự án

0

4

Đào tạo theo chủ đề

0

5

Đào tạo tiếng Nhật

0

1

Đào tạo nhân viên mới

0

2

Đào tạo nhân viên khi bắt đầu dự án

0

3

Đào tạo nhân viên trong khi tiến hành dự án

0

4

Đào tạo theo chủ đề

0

5

Đào tạo tiếng Nhật
01

Đào tạo nhân viên mới

Khái quát

Nhân viên mới do chưa quen quy trình, phương pháp, văn hóa làm việc của công ty nên sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Đặc biệt đối với các bạn sinh viên mới tốt nghiệp thì cũng cần phải hoàn thiện thêm nhiều về kỹ năng mềm. Vì vậy, mục tiêu đào tạo dành cho nhân viên mới đặt trọng tâm vào những nội dung sau: ① Quy trình phát triển dự án của công ty (Quality Management System - QMS) ② Quy định bảo mật thông tin (Information Security Management System - ISMS) ③ Kỹ năng báo cáo – liên lạc – thảo luận (phương pháp Hou – Ren – Sou) ④ Kỹ năng lý giải tài liệu ⑤ Kỹ năng đặt Q&A ⑥ Kỹ năng lập trình (tạo source code dễ đọc, dễ bảo trì, tuân thủ coding convention v.v) ⑦ Kỹ năng làm việc nhóm

Phương pháp

Đối với ①, ②: Đào tạo dựa trên bộ tài liệu quy trình・quy định của công ty. Đối với ③ ~ ⑦: Nhân viên mới tham gia dự án giả định. Các nội dung cần đào tạo sẽ được hướng dẫn thông qua quá trình thực hiện dự án giả định của nhân viên.

02

Đào tạo nhân viên khi bắt đầu dự án

Khái quát

Trường hợp dự án cần sử dụng kỹ thuật mới hoặc có những yêu cầu về năng lực mà nhân viên chưa đáp ứng được thì sẽ tiến hành đào tạo cho nhân viên.

Phương pháp

Tiến hành giống với ③ ~ ⑦ của [Đào tạo nhân viên mới].

03

Đào tạo nhân viên trong khi tiến hành dự án

Khái quát

Giúp nhân viên hoàn thiện năng lực trong quá trình tham gia tiến hành dự án.

Phương pháp

Theo dõi thường xuyên kết quả công việc của nhân viên, phát hiện vấn đề và đưa ra những hướng dẫn để nhân viên cải thiện năng lực của mình.

04

Đào tạo theo chủ đề

Khái quát

Qua thực tế, xác định những vấn đề cụ thể về kỹ thuật, phương pháp tiến hành v.v đang gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng, hiệu suất phát triển của từng bộ phận hay toàn công ty. Từ đó tiến hành đào tạo nhằm khắc phục những vấn đề này. Hoặc cũng có thể đào tạo những kỹ thuật mới, kỹ thuật hữu ích v.v nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật của nhân viên.

Phương pháp

Mỗi bộ phận chủ động thu thập thông tin, xác định chủ đề và tiến hành hoạt động đào tạo vào thời điểm thích hợp.

05

Đào tạo tiếng Nhật

Khái quát

Cung cấp nền tảng tiếng Nhật phù hợp để nhân viên có thể tiến hành công việc thuận lợi.

Phương pháp

Tổ chức các lớp tiếng Nhật đủ mọi trình độ từ sơ cấp đến cao cấp trong công ty. Phụ trách giảng dạy là các giảng viên giỏi, giàu kinh nghiệm, tận tâm (có cả giảng viên người Nhật). Những nhân viên thi đậu bằng năng lực Nhật ngữ từ cấp độ N4 trở lên sẽ được nhận phụ cấp bằng cấp hàng tháng.

Cách làm việc

Flow làm việc cơ bản với khách hàng
Khách hàng
Allexceed Việt Nam
Người phụ trách
Project Manager
Thông dịch ・Phiên dịch
Phụ trách phát triển
Tất cả những trao đổi với khách hàng sẽ được thực hiện bởi project manager.
Khách hàng
Người phụ trách
Allexceed Việt Nam
Project Manager
Thông dịch ・Phiên dịch
Phụ trách phát triển
Tất cả những trao đổi với khách hàng sẽ được thực hiện bởi project manager.
Flow làm việc cơ bản của team phát triển
Project Manager
System Enginner
Team kỹ thuật
Thông dịch ・Phiên dịch
Trước khi phát triển
Trong khi phát triển
Trước khi giao hàng
Tạo kế hoạch phát triển
Quản lý tiến độ・chất lượng sản phẩm
Programming
Unit test
Test người thứ ba
Hỗ trợ kỹ thuật
Dịch Q&A
Xác nhận cuối cùng

Giao hàng

ベトナム オフショア開発 | アレクシードベトナム

Thông tin tuyển dụng

Phỏng vấn nhân viên