Điểm mạnh của Allexceed

Điểm mạnh của Allexceed

Chúng tôi đồng hành cùng quý khách hàng với tư cách là một đối tác, thực hiện phát triển hệ thống một cách trung thực để có thể xây dựng mối quan hệ có lợi cho cả hai bên.

Để đạt được điều này, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo chất lượng bằng cách tập hợp kinh nghiệm của các kỹ sư ưu tú giàu kinh nghiệm thành các quy trình công việc.

01

Đội ngũ kỹ sư ưu tú

02

Kinh nghiệm phát triển phong phú

03

Trung thực - Chính xác

04

Có sự hỗ trợ của nhân viên người Nhật

01

Đội ngũ kỹ sư ưu tú

02

Kinh nghiệm phát triển phong phú

03

Trung thực - Chính xác

04

Có sự hỗ trợ của nhân viên người Nhật

01

Có nhiều kỹ sư ưu tú hiểu được "Điều hiển nhiên" của các doanh nghiệp Nhật Bản.

IMAGE

Trong hơn 10 năm qua, công ty chúng tôi đã phát triển với tư cách là đối tác của các doanh nghiệp Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của người Nhật.

Chúng tôi đã sử dụng kiến thức của các kỹ sư ưu tú với nhiều năm kinh nghiệm để tạo ra QMS (Quality Management System), và đã liên tục cải thiện các quy trình nghiệp vụ nền tảng.

Bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt QMS, ngay cả những kỹ sư chưa có nhiều kinh nghiệm cũng có thể thực hiện những điều mà các doanh nghiệp Nhật Bản cho là điều hiển nhiên. Ngoài ra, nhờ việc tạo tài liệu quy trình công việc cho từng khách hàng và thực hiện quản lý theo chu trình PDCA, chúng tôi luôn thực hiện công việc theo quy trình nghiệp vụ phù hợp với khách hàng.

Chúng tôi không chỉ tập trung đào tạo kỹ thuật mà còn cả kỹ năng mềm.

優秀なエンジニア | excellent engineer

Dựa trên kinh nghiệm tuyển dụng của mình, chúng tôi biết được rằng những kỹ sư giỏi và có trình độ tiếng Nhật cao rất hiếm ở Việt Nam. Vì lý do đó, người phiên dịch và người quản lý dự án được kết hợp thành SE cầu nối, đảm bảo được kỹ năng tiếng Nhật và năng lực kỹ thuật cần thiết ở một SE cầu nối. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tuyển dụng nhiều nhân viên phiên dịch để việc giao tiếp không trở thành nút thắt trong công việc.

02

Có nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển hệ thống nghiệp vụ offshore

IMAGE

Trong hơn 10 năm lịch sử thành lập Alexceed kể từ năm 2009, chúng tôi đã thực hiện phát triển hơn 550 dự án.

Quý khách hãy vui lòng xem bên dưới để biết các ví dụ cụ thể.

豊富な開発実績 | Years of development experience

Ngoài ra, chúng tôi cũng sở hữu những kỹ năng chính yếu được sử dụng trong việc phát triển hệ thống nghiệp vụ offshore.

OS

Windows, Linux

Database

Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQLite

Programming Language

Java, PHP, Visual Basic, C#, Python, JavaScript

Framework

Struts, Spring, Play, JSF, Hibernate, MyBatis, Laravel, CakePHP, Zend, ASP.NET, ASP.Net MVC, Entity, Framework, WPF, Django, ReactJS, VueJS, AngularJS, NodeJS

Automation Test

PHPUnit, Selenium, Cypress

Web Design

HTML5, CSS3, SCSS, Bootstrap, Ant Design

AI

TensorFlow, OpenCV, Keras, PyTorch

Tool

Eclipse, Visual Studio, Visual Studio Code, Android Studio, Xcode, Docker

Mobile Apps

iOS, Objective-C, Swift, Android, Java, Xamarin

03

Chúng tôi phát triển hệ thống một cách trung thực và chính xác để làm hài lòng khách hàng.

IMAGE

Chúng tôi định nghĩa các quy trình bên dưới trong QMS và phát triển hệ thống một cách trung thực, chính xác.

Các quy trình dịch vụ phổ biến được mô tả bên dưới.

誠実・確実 | Honesty and certainty
1

Tạo báo giá

Chúng tôi tạo báo giá công việc một cách chi tiết và chỉ bắt tay vào phát triển sau khi đã nhận được sự đồng ý của khách hàng.

Chúng tôi nâng cao độ chính xác của báo giá bằng cách lập kế hoạch cải thiện dựa trên dữ liệu của từng dự án.

2

Lập kế hoạch

Chúng tôi tạo kế hoạch và bắt tay vào phát triển sau khi nhận được sự đồng ý của khách hàng.

Ngay cả khi bắt buộc phải điều chỉnh kế hoạch, chúng tôi sẽ giải thích với lý do thuyết phục sớm nhất có thể và thực hiện công việc sau khi đã nhận được sự đồng ý của khách hàng.

3

Lý giải quy cách

Chúng tôi đào tạo một cách triệt để về việc trong trường hợp có bất kỳ điểm nào không rõ ràng, thì cần phát hành Q&A chứ không phát triển một cách tùy ý.

Việc phát triển được thực hiện trên cơ sở này, nên sẽ không phát sinh hiểu lầm, sai sót trong khâu lý giải vốn rất dễ xảy ra ở phát triển Offshore.

Ngoài ra, để tránh phát sinh Q&A không cần thiết, chúng tôi thực hiện kiểm tra 2 lần: người quản lý dự án kiểm tra mỗi ngày, và người quản lý kiểm tra định kỳ.

4

Tạo prototype

Khi bắt đầu phát triển, chúng tôi tạo prototype có quy mô phù hợp và nhờ khách hàng kiểm tra code, v.v. Nhờ đó, chúng tôi tạo ra những sản phẩm gần giống nhất với code mà khách hàng mong muốn.

Nếu khách hàng có thể cung cấp code mẫu trước khi bắt đầu phát triển, thì độ chính xác sẽ được cải thiện hơn nữa.

5

Lắng nghe các vấn đề thông qua các cuộc họp định kỳ với khách hàng

Chúng tôi khuyến khích khách hàng thực hiện các cuộc họp định kỳ.

Chúng tôi liên tục thực hiện cải thiện nghiệp vụ dựa trên những chia sẻ của khách hàng về các vấn đề đang phát sinh.

6

Quản lý quy trình công việc và triển khai các điểm cần chú ý, vấn đề, chỉ trích thông qua các cuộc họp nội bộ định kỳ

Về những điểm phía khách hàng đã lưu ý và những vấn đề đã phát sinh, chỉ trích, chúng tôi triệt để cải thiện, ngăn ngừa tái diễn bằng cách thông báo, đào tạo cho các thành viên thông qua các cuộc họp nội bộ định kỳ.

Thêm vào đó, chúng tôi cũng thực hiện đào tạo các thành viên mới thông qua việc quản lý, tuân thủ nghiêm ngặt tài liệu quy trình công việc.

1

Thực hiện thử

SE cấp leader trở lên vừa phát hành Q&A vừa tạo PG mẫu để hiểu rõ hơn. Sau đó, tạo tài liệu quy trình (tài liệu dùng trong nội bộ công ty) dựa trên tài liệu quy cách.

2

Kiểm chứng

SE cấp leader trở lên thực hiện review source code và kiểm chứng người thứ ba. Quản lý các vấn đề đã phát sinh bằng bảng quản lý vấn đề, phản ánh các điểm cần lưu ý vào tài liệu quy trình.

4

Cải thiện

SE cấp leader trở lên thực hiện rà soát lại tài liệu quy trình phù hợp. Nếu cần thiết thì thực hiện điều tra/tạo tool.

3

Phổ biến

Phổ biến tài liệu quy trình cho tất cả các thành viên. Mỗi ngày dành 30 phút để chia sẻ các thông tin cho tất cả các thành viên trong nhóm, thực hiện chia sẻ các vấn đề/task và cập nhật tài liệu quy trình.

1

Thực hiện thử

SE cấp leader trở lên vừa phát hành Q&A vừa tạo PG mẫu để hiểu rõ hơn. Sau đó, tạo tài liệu quy trình (tài liệu dùng trong nội bộ công ty) dựa trên tài liệu quy cách.

2

Kiểm chứng

SE cấp leader trở lên thực hiện review source code và kiểm chứng người thứ ba. Quản lý các vấn đề đã phát sinh bằng bảng quản lý vấn đề, phản ánh các điểm cần lưu ý vào tài liệu quy trình.

3

Phổ biến

Phổ biến tài liệu quy trình cho tất cả các thành viên. Mỗi ngày dành 30 phút để chia sẻ các thông tin cho tất cả các thành viên trong nhóm, thực hiện chia sẻ các vấn đề/task và cập nhật tài liệu quy trình.

4

Cải thiện

SE cấp leader trở lên thực hiện rà soát lại tài liệu quy trình phù hợp. Nếu cần thiết thì thực hiện điều tra/tạo tool.

7

Thu thập các phản ánh của khách hàng thông qua việc khảo sát mức độ hài lòng

Chúng tôi định kỳ tiến hành các khảo sát mức độ hài lòng trong phạm vi không gây ảnh hưởng đến khách hàng.

Sau đó sẽ xác nhận kết quả khảo sát ở các cuộc họp nội bộ và thực hiện cải thiện vấn đề.

8

Cải thiện thông qua cuộc họp tổng kết

Khi kết thúc dự án hoặc vào thời điểm thích hợp, chúng tôi tổ chức họp tổng kết, phân tích dự tính/thực tế để tiến hành cải thiện nghiệp vụ.

※Nếu có quy trình nào trở nên dư thừa do đặc thù của dự án, sau khi tham khảo ý kiến của khách hàng chúng tôi sẽ đơn giản hóa hoặc lược bỏ nó trong phạm vi không gây ảnh hưởng đến nghiệp vụ.

04

Thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng dự án, quy trình nghiệp vụ bởi nhân viên người Nhật Bản.

IMAGE

Nhân viên người Nhật Bản thực hiện kiểm tra, đánh giá dự án định kỳ dựa trên các loại dữ liệu về thành tích thực tế của dự án, và ý kiến thu thập được từ khách hàng.

Chúng tôi luôn luôn thu thập các loại dữ liệu như tiến độ lịch trình, thời gian phát triển, số lượng lỗi phát sinh, số lượng Q&A không cần thiết, v.v. để cải thiện nghiệp vụ.

日本人スタッフサポート | Japanese staff support

Vì sao nên phát triển hệ thống tại Việt Nam?

Việt Nam hiện nay được biết đến như là nơi ủy thác phát triển Offshore rất được ưa chuộng. Về lý do Việt Nam được ưa chuộng, Allexceed - công ty phát triển phần mềm hệ nghiệp vụ với hơn 10 năm kinh nghiệm offshore kể từ khi mở chi nhánh tại Việt Nam, xin được giới thiệu đến quý khách những thuận lợi và khó khăn khi chọn Việt Nam làm nơi ủy thác phát triển Offshore.

Dự án từng thực hiện