Quy trình phát triển, gia công phần mềm tại Việt Nam

Quy trình phát triển, gia công phần mềm tại Việt Nam

Liên hệ phát triển Offshore

01

Liên hệ

Xin hãy dùng form liên hệ để liên hệ với chúng tôi. Sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc ngay với quý khách.
02

Thu thập thông tin

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin về nội dung phát triển, công nghệ được sử dụng, phạm vi phát triển, các vấn đề đang gặp phải v.v.
03

Đề án

Sau khi xác nhận tình trạng sẵn sàng của nhân viên phù hợp, chúng tôi sẽ đề xuất báo giá, quy trình làm việc, lịch trình phát triển v.v đến quý khách dựa trên thông tin đã thu thập.
04

Họp kick off

Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp để gặp mặt trao đổi với người phụ trách của công ty quý khách.
05

Chuẩn bị trước

Thực hiện những công đoạn chuẩn bị trước như đào tạo, chia sẻ source, tạo prototypes, xác nhận lịch trình v.v.
06

Công việc phát triển

Thực hiện phát triển theo nhu cầu của quý khách hàng.
07

Họp và báo cáo định kỳ

Chúng tôi sẽ thường xuyên báo cáo tình hình của dự án thông qua các cuộc họp và bản báo cáo định kỳ. Trường hợp phát sinh vấn đề thì chúng tôi sẽ tổ chức họp tức thời.

Liên hệ field support

01

Liên hệ

Xin hãy dùng form liên hệ để liên hệ với chúng tôi. Sau khi nhận được yêu cầu, người phụ trách của công ty chúng tôi sẽ liên lạc ngay với quý khách.
02

Thu thập thông tin

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin về yêu cầu của quý khách, cấu trúc hệ thống, các điểm vấn đề đang gặp phải v.v.
03

Đề án

Chúng tôi sẽ đề xuất phần cứng cần thiết, nội dung công việc, lịch trình đưa vào vận dụng v.v dựa trên thông tin thu thập được. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng sẽ tạo tài liệu đề án có nội dung dễ hiểu, sau đó sẽ đến công ty quý khách hoặc tổ chức họp trực tuyến để giải thích.
04

Công việc hỗ trợ

Các kỹ sư của công ty chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ quý khách trong các trường hợp cần thiết sau khi cài đặt phần cứng. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận các công việc hỗ trợ bảo trì cho các hệ thống và mạng sẵn có. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi nhé.
05

Báo cáo hoàn thành

Việc giao hàng sẽ được xem là hoàn thành sau khi đã xác nhận các thiết bị cài đặt và nội dung thiết lập dưới sự chứng kiến của khách hàng.
ベトナム オフショア開発 | アレクシードベトナム

Field support